woensdag 29 augustus 2012

Persbericht augustus 2012


Dorpsavond
Op dinsdag 30 oktober 2012 organiseert Dorpsraad Leende weer haar jaarlijkse “dorpsavond” voor alle inwoners uit Leende. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het vernieuwde Brouwershuis aan Oostrikkerdijk te Leende. Op deze avond komen meerdere onderwerpen aan de orde, maar zeker zal er gesproken worden over het Centrumplan en de Leefbaarheidskalender 2012-2013. Nadere bijzonderheden worden nog bekend gemaakt, maar u kunt de datum alvast noteren in uw agenda.

Leende: 'Tijdelijk plan voor braakliggend terrein in centrum Leende'
Op maandag 2 juli is het officiĆ«le startsein gegeven om het braakliggende terrein in het centrum tijdelijk om te toveren in een groen hart voor alle inwoners van Leende. Dit terrein ligt al lange tijd braak en het is totdat het Centrumplan van Leende definitief van start kan gaan, een doorn in het oog van vele Leendernaren. In aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Dorpsraad, wethouder Van der Rijt en wethouder van Bree, lokale pers, raadsleden en Rabobank hebben Wieke Eggels en Arthur Maassen (ledenraad) toegelicht wat er gaat gebeuren en waarom. 
Inmiddels zijn de resten van de oude school met bijgebouw verwijderd. Ook zijn de bouwhekken verwijderd. De aanblik van het (nog braakliggende) terrein ziet er nu al goed uit. Het iets of wat glooiende terrein is klaar om ingezaaid te worden. De speeltoestellen en zitbanken zijn besteld en zullen binnenkort afgeleverd gaan worden. Zodra dit gebeurd is worden er een paar “samenwerkingsdagen” georganiseerd om met elkaar het plan te realiseren. Als alles volgens plan verloopt wordt het park medio september opgeleverd.
Inmiddels is bekend geworden dat het terrein van de Schammert ook aangepakt gaat worden. De oude fundering mag verwijderd worden. We proberen dit plan parallel te laten lopen met het andere plan.

Verkeerslichten Valkenswaardseweg
Mede naar aanleiding van vragen van Dorpsraad is de verkeerssituatie op de Margrietlaan aangepast. Inmiddels is op het wegdek een fietsvak cq stopstreep ingericht. Ook zijn maatregelen getroffen om de verkeersstromen beter te laten verlopen. 

Situatie basisschool de Triangel
Door Dorpsraad was gevraagd naar een hekwerk bij de uitgang van de school. Dit moet voorkomen dat kinderen plotseling de straat op kunnen rennen. Ook was gevraagd voor het doorleggen van het trottoir.
Het plaatsen van een hekwerk heeft volgens de gemeente geen prioriteit. Ook ontbreken hiervoor de middelen. Volgens de gemeente heeft de school hierin ook een verantwoordelijkheid.
Dorpsraad is wel blij dat het trottoir aan de zijde van de uitgang inmiddels “verlengd” is.