zondag 30 september 2012


DORPSRAAD ZOEKT VRIJWILLIGERS

De herinrichting van het braakliggend centrum in Leende begint vorm te krijgen. Alle puinresten zijn inmiddels verwijderd. Deze week gaan grondverzetbedrijven uit Leende aan de gang om het terrein zodanig te bewerken dat de hoveniers aan de gang kunnen met het uitzetten van de paden en locaties waar de speeltoestellen komen te staan.
Op zaterdag 20 en zaterdag 27 oktober a.s. is het de bedoeling dat het terrein ingericht gaat worden. Naast de hoveniers hebben we veel vrijwilligers nodig die het leuk vinden om in gezamenlijkheid het braakliggend centrum om te bouwen tot een prachtig parkje met speelmogelijkheden voor oud en jong! Een locatie waar “Lind” weer trots op kan zijn.
Voor alle hand- en spandiensten zijn we op zoek naar mannen en vrouwen vanaf 12 jaar die dan wel de hele dag dan wel een dagdeel beschikbaar zijn. Voor een natje en een droogje wordt gezorgd. Voor de vrijwilligers die de hele dag aanwezig zijn wordt gezorgd voor een gezamenlijke lunch.
De werkzaamheden bestaan uit (lichte) voorkomende tuinwerkzaamheden. We beginnen om 09.00 uur met de werkzaamheden. Bent u alleen ’s middags beschikbaar ook dan zijn er nog genoeg werkzaamheden te doen. Voor informatie en aanmelden: secretariaat@dorpsraadleende.nl of telefonisch 040-2062624 (Cor Heuijerjans secretaris). Zie tevens www.dorpsraadleende.nl