zondag 30 juni 2013

Samen zijn we sterker!!!


Moet er in Leende ook een zorgcoöperatie komen?

De kranten staan er vol van en op TV verschijnen regelmatig dezelfde berichten. Er zal flink bezuinigd moeten worden op de zorgverlening. Ouderen en andere zorgbehoevenden zullen er in de toekomst niet meer automatisch op kunnen rekenen dat vanuit de overheid of zorgverzekeringen zorg geregeld of vergoed wordt. Verpleegzorg zal wel gegeven blijven worden, maar lichtere zorg en huishoudelijke hulp zal grotendeels komen te vervallen. We zullen voor een deel zelf moeten gaan regelen dat er voor ons gezorgd wordt door er zelf voor te betalen of door familie, buren of vrienden in te schakelen.

Tegelijkertijd weten we dat er een groeiende behoefte ontstaat doordat we gemiddeld ouder worden en dus meer zorg nodig hebben. Bovendien kunnen we steeds minder rekenen op de jongere generaties om deze zorg te verlenen.

Hoe moeten we dat in de toekomst gaan regelen?

De bestaande zorginstellingen zullen zeker tot het uiterste gaan om hun klanten te helpen, maar daar zijn grenzen aan. En niet iedereen kan op hulp van familie of bekenden rekenen.

In veel plaatsen is er om deze reden de laatste tijd gedacht en gewerkt aan het oprichten van een zorgcoöperatie. Door lid te worden kan men advies en hulp krijgen en tegelijkertijd kan men als vrijwilliger een bijdrage leveren om deze hulp te geven. Dit onder het motto “Samen zijn we sterker”.

Ook in Leende hebben een aantal mensen de laatste tijd er over nagedacht of een zorgcoöperatie voor Leende nuttig zou kunnen zijn. Samen met de al bestaande dienstverlenende instellingen zouden we een sterke organisatie kunnen opbouwen die er voor zorgt dat het ook in de toekomst goed wonen en leven blijft in Leende.

Dit initiatief is omarmd door de Dorpsraad Leende en op dit moment wordt er over nagedacht hoe we een zorgcoöperatie zouden kunnen opzetten en welke diensten we hiermee zouden kunnen verlenen

De plannen en mogelijkheden worden binnenkort met een aantal zorginstellingen besproken en het is de bedoeling om tijdens de dorpsavond, die in het najaar door de Dorpsraad Leende weer wordt gehouden, de leendse bevolking te informeren. Als de mogelijkheden voldoende uitgewerkt kunnen worden is het zelfs al mogelijk om zich die avond aan te melden als lid van de zorgcoöperatie.

De initiatiefnemers zouden het op prijs stellen als er zich vanuit de bevolking mensen zouden melden die mee willen helpen om deze klus te klaren. Enige ervaring in deze materie is niet noodzakelijk, maar zou wel nuttig zijn. Men kan zich melden bij onderstaande personen of bij secretariaat@dorpsraadleende.nl .

Geert Hut,                    Irislaan 30, tel 2062800, geert.hut@telfort.nl

Willem Heemskerk,      Eksterlaan 4, tel 2061588, wat.heemskerk@hetnet.nl

Piet Kuppens,               Margrietlaan 2, tel 2061791, p.kuppens@chello.nl

zaterdag 29 juni 2013

Uw mening telt!

Praat mee over de inzet van de Buitengewoon
Opsporingsambtenaren op Facebook! 
U heeft ze misschien al gezien. Sinds mei 2013 zijn er
twee Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) aan
het werk in onze gemeente. We nodigen u uit om over de
inzet van deze BOA’s te praten! Graag willen we met u in
gesprek: waar kunnen we de BOA’s het beste inzetten
voor welke werkzaamheden?
 
 
Meepraten?
 
Zes weken lang, van dinsdag 28 mei tot en met woensdag 10 juli, bent u van harte welkom om mee te praten over de inzet van de Buitengewoon Opsporingsambtenaren op de gemeentelijke Facebookpagina. Na deze zes weken maakt de gemeente op basis van deze gesprekken nieuwe afspraken met de Buitengewoon Opsporingsambtenaren en koppelt dit terug aan de gemeenschap.
 


Hoe praat ik mee?

 
 

Bezoek www.Facebook.com en log in of, als u nog geen account heeft, registreer u gratis. Zoek vervolgens binnen Facebook naar ‘Gemeente Heeze-Leende’. Dit is het officiële facebookaccount van gemeente Heeze-Leende. Hierop vindt u de app ‘Praat mee’ (zie foto). Klik vervolgens op ‘Waar zetten we de Buitengewoon Opsporingsambtenaren in?’.
 
 
Lees meer op www.heeze-leende.nl

donderdag 6 juni 2013

Meer groen in uw buurtElke buurt kent wel zijn rotte plekken, zoals een braakliggend terrein of een verwaarloosd stuk grond.  Het nieuwe park in Leende is een mooi voorbeeld hoe een braakliggend terrein een nieuwe, tijdelijke bestemming heeft gekregen. Voor het park heeft de Rabobank een grote donatie gedaan. Maar het waren de gedreven vrijwilligers die dit project tot een succes hebben gemaakt.  De dorpsraad roept de buurten van Leende op om nog zo’n project op te zetten. Indien uw buurt een geschikt terrein op het oog heeft en de bewoners samen de schouders eronder willen zetten, dan gaat de dorpsraad u daarbij helpen onder het motto: “Als de leefbaarheid in uw buurt verbetert dan verbetert dat heel Leende. De dorpsraad heeft toegang tot organisaties die hierbij kunnen helpen en/of financiële ondersteuning kunnen bieden.

Een van die organisaties is Groen Dichterbij die via hun website ervaringen uit het hele land bij elkaar brengt.  Voor 2014 zoekt Groen Dichterbij projecten die groen én sociaal zijn. Projecten kunnen tot 15 augustus 2013 aangemeld worden om in aanmerking te komen voor de titel ‘Icoonproject 2014’. In iedere provincie ontvangt één zgn. Icoonproject steun van een professioneel team en een financiële bijdrage van maximaal € 20.000,- om de plannen uit te voeren. Meer informatie en voorbeelden zoals een dorpstuin of bloementuin zijn te vinden op de website www.groendichterbij.nl.

Uw ideeën kunt u bespreken met de Dorpsraad Leende. Voor een afspraak neemt u contact op met secretariaat@dorpsraadleende.nl of 040-2062624.


Paul Martens, voorzitter Dorpsraad Leende


DORPSRAAD LEENDE
PERSBERICHT
2 JUNI 2013

Onthulling social sofa Leende
Op donderdag 6 juni is het moment daar, dan wordt de social sofa geplaatst in het park in Leende. Om 19.00 uur vindt de officiële onthulling plaats. Directeur Andreas Neumann gaat deze handeling verrichten samen met de ambassadeurs Linda Schimmelpenningh en Ans van Beek.
Blijvend cadeau
Rabobank Dommelstreek biedt Leende de social sofa als blijvend cadeau aan. Dit is een betonnen buurtbank die gemozaïekt wordt met een unieke afbeelding. De afbeelding is op basis van ingestuurde ontwerpen bepaald door een beoordelingscommissie bestaande uit ledenraadleden Arthur Maassen en Jan Maas en eerder genoemde ambassadeurs.
Coöperatief project
Het park in Leende is in november 2012 officieel geopend en nu volop in gebruik. Het is een prachtige locatie voor jong en oud waar Leende trots op kan zijn. Rabobank Dommelstreek zorgde voor een financiële bijdrage/ Op initiatief van de Dorpsraad Leende is er door verschillende Leendse ondernemers samengewerkt in ontwerp en uitvoering. Ook een groot dank aan een grote groep gedreven vrijwilligers, die dit project tot een succes hebben gemaakt.
Onthulling met feestelijk tintje
De onthulling krijgt een feestelijk tintje. Zowel de grote groep vrijwilligers als alle inwoners uit Leende worden hiervoor uitgenodigd. Ook zal er een toelichting worden gegeven (demonstratie) aan senioren in het gebruik van de senioren fitness. Dit zal gebeuren door een medewerker van de GGD Brabant Zuid-Oost.