woensdag 23 december 2015

Vergadering

Beste lezers

Maandag 4 januari 2016 gaan we weer van start met onze maandelijkse bijeenkomst. Vana 19.30 uur bent u van harte welkom tijdens het inloopspreekuur. De vergadering wordt gehouden in de Meent.

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2016

Beste lezers.

Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen en een voorspoedig 2016.
Ook in het nieuwe jaar gaan we weer voor de leefbaarheid van "ons dorp"!
dinsdag 1 december 2015

Verslag Dorpsavond

Op donderdag 19 november jl. werd onze Dorpsavond gehouden. Hieronder puntsgewijs nog een verslag van de onderwerpen bij "Leende aan het woord"

- het gemeenschapsgeld gaat vooral naar Heeze
- waarom wordt Leende niet betrokken in de enquête over verplaatsing AH. Ook Leendernaren doen daar boodschappen. (antw. BM: de directe omwonenden zijn om hun mening gevraagd. Voor bijvoorbeeld Centrumplan Leende wordt ook niet in Heeze geënquêteerd).
- 8 jaar geleden was de bedoeling dat het hele plein bij het centrum te betrekken. (antw: is nog steeds de bedoeling en bewoners worden hierbij betrokken)
- wat worden de prijzen van verhuur en/of consumpties in de nieuwe Meent. Blijven deze wel betaalbaar voor verenigingen.
- teleurgesteld in de gemeente Heeze/Leende, omdat aan de eerdere belofte voor het aanleggen van glasvezel in het buitengebied niet is voldaan. (antw: BM: de gemeente komt binnenkort met nieuws)
- het parkeren in omgeving van winkels vraagt aandacht. Waarom wordt voormalig parkeerterrein Piet Kerkhof niet gebruikt. (antw BM: De gemeente komt binnenkort met spectaculair nieuws!)
- wat is de mening over het gezamenlijk afsteken op 1 plaats van het vuurwerk tijdens oud op nieuw. Een aantal aanwezigen vindt het een goede zaak als hier een "onderzoek" naar ingesteld wordt.
- wat is er bekend over het energiecollectief? (antw DR: er is contact geweest, maar op dit moment is er nog te weinig nieuws om het als onderwerp ter sprake te brengen).

Tijdens het eerstvolgende overleg zullen de vragen verwerkt worden als "agendapunten" om zo de voortgang in de gaten te houden.