dinsdag 19 juli 2016

Is het Rabobank-gebouw de sleutel tot het centrumplan Leende.Zowel de Dorpsraad als het Gebruikerscollectief en de Klankbordgroep, maar ook zeker veel Leendenaren, waren verrast te lezen, dat de gemeente het Rabobank-gebouw aan wil kopen om dit bij het nieuwe Centrumplan te betrekken. Jarenlang was het bij de gemeente Heeze-Leende onbespreekbaar om dit pand aan te kopen om tot een beter plan te komen.
Met de aankoop van dit gebouw kan de Multi Functionele Accommodatie (MFA) verplaatst/aangepast worden. Hierdoor  komt er wat meer ruimte rondom dit gebouw. Dit zal zeker de leefbaarheid in het centrum verhogen.
De aankoop van het Rabobank-gebouw biedt zeker mogelijkheden, waardoor de uitgangspunten totaal anders worden. Het huidige ontwerpplan is tot stand gekomen op basis van het gegeven van het veel te krappe perceel voor de MFA. Met de aankoop van het Rabobank-gebouw kan er een beter ontwerp gerealiseerd worden.
Voor de Dorpsraad zijn echter nog veel zaken onduidelijk. Door het grote aantal woningen, dat de gemeente in dit plan wil realiseren, blijft er te weinig ruimte voor parkeren en voor ‘groen’ over. Daarnaast is er nog steeds geen verkeersplan met aandacht voor een goede en logische verkeersontsluiting.
Zowel de Dorpsraad als het Gebruikerscollectief willen alles in het werk stellen om een nieuw c.q. aangepast plan op korte termijn te realiseren. Ook wij gaan voor een nieuwe MFA, maar wel een MFA, waar we jaren mee vooruit kunnen en waar we met z’n allen trots op kunnen zijn.