dinsdag 3 oktober 2017

Noteer in uw agenda!

Ook dit jaar organiseert de Dorpsraad Leende weer haar jaarlijkse Dorpsavond. U kunt alvast de datum noteren: donderdag 16 november 2017. De locatie is net als andere jaren in Herberg de Scheuter.
De onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. het Centrumplan, Sluipverkeer en Asbestsanering. Ook zullen wij luisteren naar uw opmerkingen met betrekking tot de leefbaarheid in ons dorp.
Tot ziens op donderdag 16 november 2017.