zondag 2 december 2018

Reconstructie Oostrikkerstraat - Langstraat


2 december 2108

Voor de reconstructie van de Oostrikkerstraat en Langstraat zijn de eerste voorbereiding van start gegaan. De gemeente trekt hierbij samen op met de Dorpsraad Leende. Inmiddels is een werkgroep samengesteld, bestaande uit  4 leden van de Dorpsraad Leende en 5 bewoners uit beide straten.
De werkgroep en de gemeente hebben op donderdag 29 november een eerste informatieavond belegd voor alle aanwonenden. Hierbij gaf de gemeente uitleg over het reconstructie project, bestaande uit  de vernieuwing van de weg inrichting alsmede de vernieuwing van de riolering in 2 systemen voor respectievelijk afval- en regenwater. Vervolgens kregen alle bewoners de gelegenheid de voorgestelde nieuwe straatinrichting te bekijken en zijn/haar wensen kenbaar te maken. De werkgroep waakt er over dat alle wensen worden meegenomen en zoveel mogelijk worden verwerkt in het nieuwe plan.
Medio februari worden de aanwonenden wederom uitgenodigd om kennis te nemen van het uitgewerkte ontwerp. Later in 2019 wordt door de gemeente ook informatie gedeeld over omleidingroutes en fasering van de uitvoering. De realisatie staat gepland voor de periode oktober 2019 - april 2019.