woensdag 20 juli 2011

vrijdag 1 juli 2011

Voortgang Dorpsraad

Inmiddels zijn er al weer een paar weken verstreken sinds onze laatste berichtgeving. De Leefbaarheidsagenda 2011 is vertaald naar een handzaamboekje. In de Leefbaarheidsagenda zijn aktiepunten opgenomen waarvan we hopen dat we deze dit jaar gerealiseerd krijgen. Voor dit jaar concentreren we ons op de thema's Verkeer, Veiligheid en Wonen. Hierbij hebben we uw steun DRINGEND nodig!
Helaas wordt de Leefbaarheidsagenda niet huis aan huis verspreid. Wel komen ze op enkele "strategische" plaatsen te liggen. Het is ook mogelijk om de Leefbaarheidsagenda via email toe te sturen. Laat het ons maar even weten.