maandag 28 november 2011

Wedstrijd Kern met Pit

DR Leende heeft ingeschreven voor een wedstrijd Kern Met Pit, georganiseerd door Koninklijke Heide Maatschappij. Het doel is om binnen één jaar een project te realiseren ter verbetering van de leefomgeving. Lukt dit dan levert het project euro 1000,-- op.
DR Leende wil langs de Aa een goed begaanbaar wandelpad realiseren met een rustplek. Het pad maakt een ommetje vanuit het dorp langs het water mogelijk. Een nieuwe belevenis voor bewoners, scholieren en toeristen. Zie onderstaande link voor bijzonderheden.
http://www.kernmetpit.nl/Projecten/137225.aspx

vrijdag 4 november 2011

Leefbaarheidsagenda

Via onderstaande link kunt u de leefbaarheidsagenda van de Dorpsraad Leende inzien. Tijdens de DORPSAVOND op 1 november a.s. zullen deze ook ter inzage liggen.

Leefbaarheidsagenda:
"sorry de koppeling werkt niet naar behoren. We zoeken naar een oplossing. Als u een email stuurt dan sturen wij de agenda per kerende post op!"

donderdag 3 november 2011

Dorpsavond

Op dinsdag 1 november 2011 werd in Herberg de Scheuter de "DORPSAVOND" gehouden. Op de agenda stonden twee belangrijke onderwerpen, t.w. de Leefbaarheidsagenda en een raadpleging over het Centrumplan. Met 10 stembriefjes kon men een stem uitbrengen over 45 "actiepunten". Een belangrijk deel van het publiek koos voor levendigheid dmv terrasjes en een kiosk of buitenpodium. Opvallend was ook dat veel aanwezigen het liefst de school aan de Breedvennen ziet met daarbij de bouw van een gymzaal. Ook is er duidelijk behoefte aan multifunctionele zalen voor culturele activiteiten. Binnenkort komt de uitslag op deze site.