zondag 23 oktober 2016

Uitnodiging Informatieavond Centrumplan

Hier moet u bij zijn!
Kom naar De Meent op donderdag 27 oktober 2016, aanvang 19.30 uur. 


Tijdens de inloopavond van 18 oktober j.l. heeft de gemeente een gedeelte van haar plannen laten zien. Verkeerssituatie, plangebied en parkeergelegenheid zijn hier gepresenteerd alsmede de indeling van de MFA (Multi Functionele Accommodatie). Toch bleef er veel onduidelijk voor de bezoekers.
De Dorpsraad, Het Gebruikerscollectief en De Klankbordgroep Omwonenden hebben veel energie gestoken in het mede ontwikkelen van het voorliggende plan, maar wil ook zeker de mening van de Leendenaren hierover horen.
Inmiddels kan ook het alternatieve plan Hart van Leende rekenen op steeds meer belangstelling.
Het centrumplan zal voor de komende tientallen jaren het aanzicht van onze kern in belangrijke mate gaan bepalen en is daarmee belangrijk voor iedereen.
Aanstaande donderdag 27 oktober willen wij de organisaties, verenigingen en inwoners van Leende informeren over de voor- en nadelen van beide plannen. 

Wij vragen de inwoners en overige belanghebbenden op deze informatieve en objectieve avond te komen kijken, luisteren, te vergelijken en ook hun mening te geven. 

Agenda:
• Welkom en inleiding Dorpsraad
• Presentatie plannen gemeente
• Presentatie plannen Hart van Leende
• Toelichting standpunten betrokken belangengroepen
• Ruimte tot stellen vragen
• Conclusie en einde


Heel graag zien wij u verschijnen en verzamelen wij uw mening. Welk plan kan het beste dienen als basis voor een mooi en functioneel centrumplan?
De zaal is open vanaf 19.30 uur, u kunt dan beide plannen inzien. Om 20.00 uur begint het officiƫle gedeelte.