zondag 19 februari 2017

Aanpak sluipverkeer / ontbijtbijeenkomstAanpak sluipverkeer Leende 
  
Op de A2 tussen Weert en Eindhoven staan elke werkdag files. Vooral in de ochtendspits richting Eindhoven is sprake van structurele congestie. Naast -uiteraard- de dagelijkse gebruikers ondervinden de betrokken gemeenten en provincies hiervan de negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid van Zuid-Nederland. Ook bestaat de sterke indruk dat er sprake is van sluipverkeer, met negatieve gevolgen voor leefbaarheid en verkeersveiligheid in een aantal dorpskernen, waaronder in Leende.

De verkeerssituatie op de A2 tussen Weert en Eindhoven wordt onderzocht met een zogenaamd MIRT-onderzoek. ‘MIRT-onderzoek’ wil zeggen dat het is opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport van de rijksoverheid.

Op donderdag 23 februari a.s. wordt door MIRT A2-groep en Dorpsraad-Leende een onbijtbijeenkomst georganiseerd voor aspirant-kamerleden en bewoners van dorpen aan de A2, die te lijden hebben van sluipverkeer.
De ontbijtbijeenkomst wordt gehouden in restaurant de Scheuter tussen 08.00 en 09.30 uur. Het doel van deze bijeenkomst is kamerleden te laten zien welke onmogelijke en gevaarlijke situaties sluipverkeer in de dorpen oplevert en hen ervan te overtuigen dat maatregelen om de bron daarvan te elimineren, nl. doorstroming op de A2 te vergroten, bitter noodzakelijk zijn. Dit alles in de hoop dat zij, bij behandeling van dit onderwerp in de tweede kamer, een positieve stem uitbrengen op die maatregelen.

Ook aanwonenden van de Dorpstraat, maar ook andere inwoners zijn van harte welkom om tijdens die sessie mee te helpen om in woord en beeld de problemen én het ongenoegen van de Leendenaren aan de kamerleden te schetsen.
Voor deze bijeenkomst zijn wij “dringend” op zoek naar beeldmateriaal van files in het dorp.  Dit beeldmateriaal wordt gebruikt als beeldend bewijs in de infomappen voor de kamerleden en als muur "versiering" bij de ontbijt -bijeenkomst.                                                                                                            
U kunt het beeldmateriaal sturen naar ons emailadres secretariaat@dorpsraadleende.nl