zaterdag 19 augustus 2017

Asbest actie!!

Leende doet mee aan asbest actie!

Asbest vormt een risico voor onze leefomgeving. Daarom dat de Dorpsraad Leende werk wil maken van het vervangen van oude asbest daken. We willen onze bewoners stimuleren en waar mogelijk helpen. Hiertoe heeft de werkgroep samen gewerkt met de gemeente Heeze-Leende en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Samen komen wij met de actie 'Asbestsanering particulieren Leende'.

Half juli hebben de inwoners van Leende via een huis aan huis brief van de gemeente een uitnodiging ontvangen deel te nemen aan deze actie. Inmiddels heeft de Dorpsraad 30 aanmeldingen ontvangen, samen goed voor sanering van ruim 550 m2 asbest golfplaten.

Heeft u belangstelling om mee te doen, meldt u aan door een email te sturen naar secretariaat@dorpsraadleende.nl onder vermelding van het onderwerp “asbest sanering KLEINE daken”. Geef hierbij de volgende informatie mee: naam, adres, email, oppervlakte van te saneren golfplaten. Aanmelden kan tot en met 31 augustus 2017.

Voor de bewoners die hierover vragen hebben organiseert de Dorpsraad op maandag 28 augustus van 20 tot 21 uur een inloopavond in de Meent.  

Alle deelnemers ontvangen voor het eind van deze maand een brief van de gemeente met een nadere instructie. De sanering mag daarna aanvangen. Het inleveren van de asbest platen vindt plaats op zaterdag 30 september op een nader te bepalen locatie in Leende.

De werkgroep bestaat uit de volgende Dorpsraadleden: Ruud Jansen, Coen Heijmans, Franz Vermunt en Paul Martens. U kunt bij hun terecht voor meer informatie of per email bij secretariaat@dorpsraadleende.nl