donderdag 17 mei 2018

Bijeenkomst met buurtschappen

Op woensdag 23 mei 2018 organiseert de Dorpsraad Leende een bijeenkomst met alle buurtschappen in Leende. De bedoeling is om te horen wat er leeft in de buurtschappen en of er bepaalde zaken van algemeen belang zijn die door de Dorpsraad Leende opgepakt kunnen worden, eventueel in samenwerking met de bewoners. Aangezien de Dorpsraad Leende ook regelmatig contact heeft met de gemeente Heeze-Leende, kan zij hier eventueel ook zaken aan de orde stellen. 
Enkele jaren geleden heeft de Dorpsraad Leende een soortgelijke bijeenkomst met bestuursleden en contactpersonen van alle buurtschappen georganiseerd. Hier kwam toen aan de orde, wat er in de buurtschappen leefde en wat er eventueel verbeterd kon worden. Dit overleg werd toen als positief ervaren.
De bijeenkomst met de buurtschappen is gepland op woensdag 23 mei om 20.00 uur in gemeenschapshuis De Meent.
De buurtschappen hebben hiervoor allemaal een uitnodiging ontvangen. Vragen of reacties zijn mogelijk via secretariaat@dorpsraadleende.nl.

zondag 13 mei 2018

Aankondiging project verwijdering kleine en grote asbestdaken

Persbericht Gemeente Heeze-Leende mei 2018


Op 30 september 2017 vond in Leende een succesvolle pilot plaats waarbij inwoners samen kleine asbestdaken (tot en met 35 m2) hebben verwijderd. Dit jaar organiseert de gemeente Heeze-Leende dit project weer, in samenwerking met de dorpsraden. 9 juni zal het project in Leende van start gaan. In het najaar begint het in Heeze en Sterksel. Daarnaast gaat de gemeente in samenwerking met Omgevingsdienst Zuidoost Brabant aan de slag met het stimuleren van verwijdering van grote asbestdaken van meer dan 35 m2.

Waarom nu?
De risico’s met betrekking tot asbestdaken nemen toe. Dit geldt voor zowel de eigenaren als de omgeving. Asbestdaken zijn vaak versleten en aan vervanging toe.

Veel verzekeraars hebben hun polisvoorwaarden veranderd zodat mensen en bedrijven over het algemeen onvoldoende verzekerd zijn bij schade door asbest. Bij opstalverzekeringen, maar ook bij aansprakelijkheidsverzekeringen geldt nu al dat schade door asbest vaak niet meer is verzekerd.

Waarom samen?
Bij kleine daken (tot 35m2) kan men elkaar helpen bij het verwijderen, zolang er niet voor het werk betaald wordt. Dit maakt het namelijk een arbeidsrelatie. Bij grote daken is het mogelijk een prijsvoordeel te behalen door de sanering voor een groot aantal daken gezamenlijk door een professionele gecertificeerde aanbieder te laten verwijderen. De gemeente Heeze-Leende faciliteert deze projecten zodat het minder ingewikkeld is om asbestdaken zelf te (laten) verwijderen.

Wat willen we weten?
Project asbest kleine daken (Tot 35m2)
Wilt u meedoen? Meldt u dan aan via asbest@heeze-leende.nl.  Vermeld in het onderwerp ‘aanmelding project asbest kleine daken’. Vermeld in de e-mail uw naam, adres, woonplaats en de hoeveelheid te verwijderen asbest (in m2). U ontvangt vervolgens meer informatie.

Project asbest grote daken (vanaf 35m2)
Wilt u meedoen? Meldt u dan aan via asbest@heeze-leende.nl. Vermeld in het onderwerp ‘aanmelding project asbest grote daken’. Vermeld in de e-mail uw naam, adres, woonplaats en geef aan hoeveel asbestdaken u heeft en wat het totale oppervlak van deze daken is.

Een eerste indicatie van de kosten voor het professioneel verwijderen van een groot dak vindt u bij advies op maat milieucentraal.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nadere informatie
Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met afdeling Communicatie: tel. (040) 224 1469.

Zie ook onze Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/dorpsraadleende/