zondag 23 oktober 2016

Uitnodiging Informatieavond Centrumplan

Hier moet u bij zijn!
Kom naar De Meent op donderdag 27 oktober 2016, aanvang 19.30 uur. 


Tijdens de inloopavond van 18 oktober j.l. heeft de gemeente een gedeelte van haar plannen laten zien. Verkeerssituatie, plangebied en parkeergelegenheid zijn hier gepresenteerd alsmede de indeling van de MFA (Multi Functionele Accommodatie). Toch bleef er veel onduidelijk voor de bezoekers.
De Dorpsraad, Het Gebruikerscollectief en De Klankbordgroep Omwonenden hebben veel energie gestoken in het mede ontwikkelen van het voorliggende plan, maar wil ook zeker de mening van de Leendenaren hierover horen.
Inmiddels kan ook het alternatieve plan Hart van Leende rekenen op steeds meer belangstelling.
Het centrumplan zal voor de komende tientallen jaren het aanzicht van onze kern in belangrijke mate gaan bepalen en is daarmee belangrijk voor iedereen.
Aanstaande donderdag 27 oktober willen wij de organisaties, verenigingen en inwoners van Leende informeren over de voor- en nadelen van beide plannen. 

Wij vragen de inwoners en overige belanghebbenden op deze informatieve en objectieve avond te komen kijken, luisteren, te vergelijken en ook hun mening te geven. 

Agenda:
• Welkom en inleiding Dorpsraad
• Presentatie plannen gemeente
• Presentatie plannen Hart van Leende
• Toelichting standpunten betrokken belangengroepen
• Ruimte tot stellen vragen
• Conclusie en einde


Heel graag zien wij u verschijnen en verzamelen wij uw mening. Welk plan kan het beste dienen als basis voor een mooi en functioneel centrumplan?
De zaal is open vanaf 19.30 uur, u kunt dan beide plannen inzien. Om 20.00 uur begint het officiƫle gedeelte.

zaterdag 10 september 2016

Supporter van SCHOONSAMENWERKINGSDAG BEWEEGTUIN/SPEELPARK LEENDE


Als supporter van “SCHOON” organiseert de Dorpsraad Leende op twee zaterdagen per jaar een “klusmoment” in de beweegtuin/speelpark aan het Meentplein/Schoolstraat. Met omwonenden gaan we een paar uurtjes aan de slag om het park weer winterklaar te maken. Op zaterdag 24 september 2016 is het weer zover.
In 2012 werd de “Beweegtuin” en “Speelpark” in gebruik genomen. Veel inwoners hebben hun / haar bijdrage geleverd, tijdens de samenwerkingsdagen bij de totstandkoming.
Als Dorpsraad Leende zijn we verheugd te zien dat er door oud en jong veel gebruik gemaakt wordt van de beweegtuin / het speelpark.
Zowel in het voorjaar als het najaar doen we weer een beroep op”eenieder” om een paar uur te investeren om het park weer “aantrekkelijk” te maken.
Op zaterdag 24 september 2016 vanaf 09.30 uur is iedereen welkom om te schoffelen, harken, vegen en ruimen. De Dorpsraad Leende zorgt voor een kopje koffie met wat lekkers.
Graag zelf tuingereedschap meenemen.

dinsdag 19 juli 2016

Is het Rabobank-gebouw de sleutel tot het centrumplan Leende.Zowel de Dorpsraad als het Gebruikerscollectief en de Klankbordgroep, maar ook zeker veel Leendenaren, waren verrast te lezen, dat de gemeente het Rabobank-gebouw aan wil kopen om dit bij het nieuwe Centrumplan te betrekken. Jarenlang was het bij de gemeente Heeze-Leende onbespreekbaar om dit pand aan te kopen om tot een beter plan te komen.
Met de aankoop van dit gebouw kan de Multi Functionele Accommodatie (MFA) verplaatst/aangepast worden. Hierdoor  komt er wat meer ruimte rondom dit gebouw. Dit zal zeker de leefbaarheid in het centrum verhogen.
De aankoop van het Rabobank-gebouw biedt zeker mogelijkheden, waardoor de uitgangspunten totaal anders worden. Het huidige ontwerpplan is tot stand gekomen op basis van het gegeven van het veel te krappe perceel voor de MFA. Met de aankoop van het Rabobank-gebouw kan er een beter ontwerp gerealiseerd worden.
Voor de Dorpsraad zijn echter nog veel zaken onduidelijk. Door het grote aantal woningen, dat de gemeente in dit plan wil realiseren, blijft er te weinig ruimte voor parkeren en voor ‘groen’ over. Daarnaast is er nog steeds geen verkeersplan met aandacht voor een goede en logische verkeersontsluiting.
Zowel de Dorpsraad als het Gebruikerscollectief willen alles in het werk stellen om een nieuw c.q. aangepast plan op korte termijn te realiseren. Ook wij gaan voor een nieuwe MFA, maar wel een MFA, waar we jaren mee vooruit kunnen en waar we met z’n allen trots op kunnen zijn.

donderdag 11 februari 2016

Supporter van schoon!

Heeft u zaterdag 19 maart 2016 al in uw agenda genoteerd? Vanaf half 10 doen we weer mee met "Supporter van Schoon" en gaan we aan de slag in ons speelpark aan Meentplein/Schoolstraat! Wij zorgen voor koffie en wat lek
kers!

STEM EN MAAK ONZE GEMEENTE MOOIER

Heeft u de folder van Recreatief Heeze Leende al gezien? U kunt stemmen om onze gemeente mooier te maken. U kunt kiezen uit vijf mogelijkheden: vlaggenmasten, permanente kunst, hanging baskets, de dommel door Heeze en schaaapjes! Het stemmen duurt nog tot 21 februari 2016. Ga naar www.recreatiefheezeleende.nl

vrijdag 29 januari 2016

Inloop spreekuur

Beste Dorpsgenoten

Maandag 1 februari houden we onze maandelijkse (overleg)vergadering. 
Heeft u vragen en/of opmerkingen laat het ons weten. Vanaf 20.00 uur bent u welkom in de Meent. U kunt uw vragen en/of opmerkingen ook naar ons opsturen: secretariaat@dorpsraadleende.nl.