dinsdag 3 oktober 2017

Noteer in uw agenda!

Ook dit jaar organiseert de Dorpsraad Leende weer haar jaarlijkse Dorpsavond. U kunt alvast de datum noteren: donderdag 16 november 2017. De locatie is net als andere jaren in Herberg de Scheuter.
De onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. het Centrumplan, Sluipverkeer en Asbestsanering. Ook zullen wij luisteren naar uw opmerkingen met betrekking tot de leefbaarheid in ons dorp.
Tot ziens op donderdag 16 november 2017.

donderdag 28 september 2017

Schonen speelpark

Twee keer per jaar plannen we een zaterdagmorgen om het speelpark op te schonen. Dit jaar was aanvankelijk zaterdag 23 september hiervoor gepland. Door omstandigheden is deze dag niet doorgegaan. Het is nu de bedoeling dat we op zaterdag 7 oktober de handen uit de mouwen steken.
Rond de klok van 09.30 uur gaan we beginnen. Graag zelf hark of bezem meenemen.
Wij zorgen voor koffie en een lekkernij.
Tot ziens op zaterdag 7 oktober!

Vervolg asbest

ASBEST
De Dorpsraad Leende heeft in augustus 2016 het initiatief genomen en contact gezocht met de milieu ambtenaar Michiel Hendriks van onze gemeente Heeze-Leende. Vanaf april 2017 is de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant aangehaakt in de persoon van Dave Rensman. Met hun kundige inbreng kwam het project in een versnelling. Begin juli zijn de bewoners van Leende door de gemeente per brief geïnformeerd en uitgenodigd om deel te nemen aan de actie. Het betreft hier de sanering door particulieren van kleine asbest daken, maximaal 35 m2 groot. Op zaterdag 30 september kan het asbest goed ingepakt worden ingeleverd, daartoe staan van 10.00 tot 16.00u containers in de kom van Leende, Strijperstraat 14, op het terrein van koen Schepens Bouwmaterialenleende.nl . De actie kent 47 deelnemers die samen 900 m2 asbestdak afvoeren, een mooi succes, dat zeker navolging gaat krijgen in gemeente, regio en provincie.

zaterdag 19 augustus 2017

Asbest actie!!

Leende doet mee aan asbest actie!

Asbest vormt een risico voor onze leefomgeving. Daarom dat de Dorpsraad Leende werk wil maken van het vervangen van oude asbest daken. We willen onze bewoners stimuleren en waar mogelijk helpen. Hiertoe heeft de werkgroep samen gewerkt met de gemeente Heeze-Leende en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Samen komen wij met de actie 'Asbestsanering particulieren Leende'.

Half juli hebben de inwoners van Leende via een huis aan huis brief van de gemeente een uitnodiging ontvangen deel te nemen aan deze actie. Inmiddels heeft de Dorpsraad 30 aanmeldingen ontvangen, samen goed voor sanering van ruim 550 m2 asbest golfplaten.

Heeft u belangstelling om mee te doen, meldt u aan door een email te sturen naar secretariaat@dorpsraadleende.nl onder vermelding van het onderwerp “asbest sanering KLEINE daken”. Geef hierbij de volgende informatie mee: naam, adres, email, oppervlakte van te saneren golfplaten. Aanmelden kan tot en met 31 augustus 2017.

Voor de bewoners die hierover vragen hebben organiseert de Dorpsraad op maandag 28 augustus van 20 tot 21 uur een inloopavond in de Meent.  

Alle deelnemers ontvangen voor het eind van deze maand een brief van de gemeente met een nadere instructie. De sanering mag daarna aanvangen. Het inleveren van de asbest platen vindt plaats op zaterdag 30 september op een nader te bepalen locatie in Leende.

De werkgroep bestaat uit de volgende Dorpsraadleden: Ruud Jansen, Coen Heijmans, Franz Vermunt en Paul Martens. U kunt bij hun terecht voor meer informatie of per email bij secretariaat@dorpsraadleende.nl 

zaterdag 15 juli 2017

Verkiezingen 2018

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werpen hun schaduwen nu al vooruit. 
Ook de politieke partijen in Heeze-Leende zijn al doende met het opstellen van een verkiezingsprogramma.
De Dorpsraad Leende, met haar oor en oog functie binnen Leende, wil de politieke partijen graag een aantal suggesties aanreiken, in de hoop deze terug te zien in het verkiezingsprogramma en later uiteraard in het gemeentelijk beleid. Suggesties, oorspronkelijke gericht op Leende, maar voor het merendeel zeker ook toepasbaar in de hele gemeente Heeze-Leende. De suggesties betreffen o.a. wonen, toerisme, sluipverkeer, solidariteit, gezondheid en maatschappelijke ontwikkelingen.
Alle politieke partijen en raadsleden zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 19 juli a.s. in de Huiskamer aan de Dorpstraat. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

zaterdag 20 mei 2017

Kleine ergernissen 2017Lijst van kleine ergernissen 2017 (in Leende) die “aangepakt” gaan worden:

1 Verbindingsweg tussen Heerstraat en Strijperstraat.
(Zandpad zit jaarlijks in wegenschaafprogramma)

2 Slechte bermen met veel gaten langs Hulsbroeken.
(Egaliseren bermen)

3 Slechte bermen met veel gaten langs Molenschut.
(
Egaliseren bermen)

Maandelijks overleg

Op maandag 12 juni a.s. houdt de Dorpsraad Leende haar maandelijks overleg. Heeft u vragen of opmerkingen loop gerust even binnen. Wij beginnen om 20.00 uur in een van de vergaderzalen van de Meent. U bent van harte welkom.