woensdag 29 februari 2012

Linds Ommetje

In samenwerking met ANV Veldloket Boven Dommel/Stika, Waterschap de Dommel, Gemeente Heeze-Leende, Streekhuis en SRE is Dorpsraad Leende begonnen met “ontwikkeling” van het ommetje.
Voor het zover is moet het nodige nog gedaan worden. Hierbij moet gedacht worden aan:
- overleg met grondeigenaren
- informeren van aanwonenden
- aktie’s in verband bewegwijzering
- aktie’s met betrekking tot zitmeubelen.
Tijdens het 1ste overleg op 27 februari zijn diverse trajecten uitgezet.
Dorpsraad Leende is hoopvol gestemd over afronding van het project.