zondag 25 november 2012

Ontwerpwedstrijd


Ontwerpt een social sofa voor het park in Leende.
Op 10 november werd het park in Leende officieel geopend. Een prachtige locatie voor jong en oud waar Leende trots op kan zijn. Alle dagen is er publiek te zien, zowel spelende kinderen als wandelende ouderen. Op de zondagen is het zelfs “druk”! Rabobank Dommelstreek zorgde voor een financiële bijdrage en door de samenwerking van Leendse partijen en inwoners is er een mooi park gerealiseerd. Ook biedt deze bank Leende een blijvend cadeau aan: een social sofa. Dit is een betonnen buurtbank die gemozaïekt wordt met een unieke afbeelding. De bank wordt geplaatst in het nieuwe park. En ú heeft de mogelijkheid om te bepalen hoe de bank eruit komt te zien.
In het volgende bericht treft u een link naar een blanco tekening. Lever de tekening voor 8 december op adres Breedvennen 48 Leende of verstuur het digitaal via secretariaat@dorpsraadleende.nl  Ook is het mogelijk om een idee in te sturen zonder uitgewerkte tekening. Stuur dan een e-mail naar bovenstaand e-mailadres. Dorpsraad Leende zorgt dat de inzendingen bij de beoordelingscommissie terecht komen.
De beoordelingscommissie kiest het winnende ontwerp. Deze commissie bestaat uit ledenraadleden Arthur Maassen en Jan Maas en ambassadeurs Ans van Beek en Linda Schimmelpenningh.


donderdag 22 november 2012


Beste dorpsgenoten,
Wij doen graag een beroep op de creativiteit van jullie achterban.
Het park in Leende is een feit! Op zaterdag 10 november hebben we samen het park in gebruik genomen.
Rabobank Dommelstreek heeft Leende hierbij een bank kado gedaan, een zogenaamde social sofa.
Op deze website kun je meer informatie en voorbeelden vinden http://socialsofa.com/.
Nu is het zaak dat Leende een mooi, leuk of origineel ontwerp maakt voor de mozaïek bekleding van deze bank.
Stuur je eigen ontwerp voor 10 december naar het Rabobankkantoor of per email naar communicatie@dommelstreek.rabobankl.nl
Voor meer informatie zie onze website en de site van de Rabobank:

Welkom

zaterdag 10 november 2012
Persbericht RTV Horizon: 
Wat begon met de opdracht van Rabobank Dommelstreek aan haar ledenraadleden 'Ga op zoek naar een lokale behoefte die een groot deel van de bevolking raakt', resulteerde in een prachtig park met speelmogelijkheden in het centrum van Leende. Een locatie voor jong en oud waar Leende trots op kan zijn. De werkgroep bestaande uit ledenraadleden ging in overleg met onder meer gemeente Heeze-Leende, Dorpsraad Leende, lokale hoveniers en grondwerkers en werkte het plan verder uit. Tijdens de klusdagen hebben vele vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken en gezamenlijk de schouders eronder gezet om het plan uit te voeren en het park te realiseren. Nu is het tijd om het eindresultaat te presenteren. De officiële opening vond zaterdag plaats.


zondag 4 november 2012


Samenwerken aan het Centrumplan:

Wat begon met de opdracht van Rabobank Dommelstreek aan haar lederaadleden “Ga op zoek naar een lokale behoefte die een groot deel van die gemeenschap raakt” resulteert in een prachtig park met speelmogelijkheden in het centrum van Leende. Een locatie voor jong en oud waar Leende trots op kan zijn. Het braakliggend terrein is vanaf nu verleden tijd.
In de afgelopen periode is er ontzettend veel werk verricht. De werkgroep bestaande uit ledenraadleden en een afvaardiging van de Dorpsraad Leende ging in overleg met onder meer de gemeente Heeze-Leende, lokale hoveniers, grondwerkers en stratenmakers en werkte het plan verder uit.
Tijdens de twee klusdagen hebben vele vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken en gezamenlijk de schouders er onder gezet om het plan uit te voeren en het park te realiseren. Met dit project is aangetoond dat met saamhorigheid en samenwerking veel bereikt kan worden.
Zaterdag 10 november wordt het eindresultaat gepresenteerd. ’s Morgens vanaf 09.00 uur gaan vrijwilligers aan de slag om de laatste speeltoestellen te plaatsen.
’s Middags tussen15.00 tot 16.30 uur is de officiële opening. Alle vrijwilligers worden hiervoor uitgenodigd.
Om 15.00 uur worden alle genodigden verwacht op het parkeerterrein bij het Gemeenschapshuis de Meent. Na een openingswoord door Andreas Neumann, directeur Rabobank Dommelstreek, Paul Martens, voorzitter van de Dorpsraad Leende en een afgevaardigde van de gemeente Heeze-Leende, zal de officiële opening worden verricht. Hierna is er nog even gelegenheid om gezellig met elkaar na te praten in Gemeenschapshuis de Meent.   

zondag 28 oktober 2012

Dag 2 zit er weer op. Onder een stralend winterzonnetje zijn weer veel vrijwilligers aan de slag gegaan. Hier weer wat foto's. Ik zou zeggen doe een jas aan en wandel een stukje op. Het park is al toegankelijk!!! Op zaterdag 10 november is de officiële opening! 

zaterdag 20 oktober 2012
Onze eerste werkdag zit erop. Een grote groep vrijwilligers stond vanmorgen rond 9 uur klaar om van start te gaan. Kom gerust kijken naar de eerste resultaten! De contouren zijn al goed zichtbaar. Volgende week zaterdag dag 2! Heeft u tijd meldt u dan aan via secretariaat@dorpsraadleende.nl 

zondag 30 september 2012


DORPSRAAD ZOEKT VRIJWILLIGERS

De herinrichting van het braakliggend centrum in Leende begint vorm te krijgen. Alle puinresten zijn inmiddels verwijderd. Deze week gaan grondverzetbedrijven uit Leende aan de gang om het terrein zodanig te bewerken dat de hoveniers aan de gang kunnen met het uitzetten van de paden en locaties waar de speeltoestellen komen te staan.
Op zaterdag 20 en zaterdag 27 oktober a.s. is het de bedoeling dat het terrein ingericht gaat worden. Naast de hoveniers hebben we veel vrijwilligers nodig die het leuk vinden om in gezamenlijkheid het braakliggend centrum om te bouwen tot een prachtig parkje met speelmogelijkheden voor oud en jong! Een locatie waar “Lind” weer trots op kan zijn.
Voor alle hand- en spandiensten zijn we op zoek naar mannen en vrouwen vanaf 12 jaar die dan wel de hele dag dan wel een dagdeel beschikbaar zijn. Voor een natje en een droogje wordt gezorgd. Voor de vrijwilligers die de hele dag aanwezig zijn wordt gezorgd voor een gezamenlijke lunch.
De werkzaamheden bestaan uit (lichte) voorkomende tuinwerkzaamheden. We beginnen om 09.00 uur met de werkzaamheden. Bent u alleen ’s middags beschikbaar ook dan zijn er nog genoeg werkzaamheden te doen. Voor informatie en aanmelden: secretariaat@dorpsraadleende.nl of telefonisch 040-2062624 (Cor Heuijerjans secretaris). Zie tevens www.dorpsraadleende.nl

woensdag 29 augustus 2012

Persbericht augustus 2012


Dorpsavond
Op dinsdag 30 oktober 2012 organiseert Dorpsraad Leende weer haar jaarlijkse “dorpsavond” voor alle inwoners uit Leende. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het vernieuwde Brouwershuis aan Oostrikkerdijk te Leende. Op deze avond komen meerdere onderwerpen aan de orde, maar zeker zal er gesproken worden over het Centrumplan en de Leefbaarheidskalender 2012-2013. Nadere bijzonderheden worden nog bekend gemaakt, maar u kunt de datum alvast noteren in uw agenda.

Leende: 'Tijdelijk plan voor braakliggend terrein in centrum Leende'
Op maandag 2 juli is het officiële startsein gegeven om het braakliggende terrein in het centrum tijdelijk om te toveren in een groen hart voor alle inwoners van Leende. Dit terrein ligt al lange tijd braak en het is totdat het Centrumplan van Leende definitief van start kan gaan, een doorn in het oog van vele Leendernaren. In aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Dorpsraad, wethouder Van der Rijt en wethouder van Bree, lokale pers, raadsleden en Rabobank hebben Wieke Eggels en Arthur Maassen (ledenraad) toegelicht wat er gaat gebeuren en waarom. 
Inmiddels zijn de resten van de oude school met bijgebouw verwijderd. Ook zijn de bouwhekken verwijderd. De aanblik van het (nog braakliggende) terrein ziet er nu al goed uit. Het iets of wat glooiende terrein is klaar om ingezaaid te worden. De speeltoestellen en zitbanken zijn besteld en zullen binnenkort afgeleverd gaan worden. Zodra dit gebeurd is worden er een paar “samenwerkingsdagen” georganiseerd om met elkaar het plan te realiseren. Als alles volgens plan verloopt wordt het park medio september opgeleverd.
Inmiddels is bekend geworden dat het terrein van de Schammert ook aangepakt gaat worden. De oude fundering mag verwijderd worden. We proberen dit plan parallel te laten lopen met het andere plan.

Verkeerslichten Valkenswaardseweg
Mede naar aanleiding van vragen van Dorpsraad is de verkeerssituatie op de Margrietlaan aangepast. Inmiddels is op het wegdek een fietsvak cq stopstreep ingericht. Ook zijn maatregelen getroffen om de verkeersstromen beter te laten verlopen. 

Situatie basisschool de Triangel
Door Dorpsraad was gevraagd naar een hekwerk bij de uitgang van de school. Dit moet voorkomen dat kinderen plotseling de straat op kunnen rennen. Ook was gevraagd voor het doorleggen van het trottoir.
Het plaatsen van een hekwerk heeft volgens de gemeente geen prioriteit. Ook ontbreken hiervoor de middelen. Volgens de gemeente heeft de school hierin ook een verantwoordelijkheid.
Dorpsraad is wel blij dat het trottoir aan de zijde van de uitgang inmiddels “verlengd” is. 

dinsdag 3 juli 2012

Opknapbeurt Centrum Leende


OPKNAPBEURT CENTRUM LEENDE: SAMENWERKING RABOBANK EN DORPSRAAD


In de afgelopen periode zijn in het centrum van Leende aan de Kerkstraat en Schoolstraat verschillende panden afgebroken met plannen voor nieuwbouw.
Mede door een aantal bezwaren maar ook door de tegenvallende economie die met name de bouwsector zeer hard raakt liggen de plannen al enige tijd stil. Hierdoor is een ruwe open plek ontstaan waar funderingen nog gedeeltelijk te zien zijn en bouwhekken het beeld compleet maken van een verwaarloosd centrum. Voor velen een doorn in het oog.
Dorpsraad Leende is laat weten dat daar op korte termijn verandering in gaat komen. Begin dit jaar werd zij benaderd Arthur Maassen. Hij maakt deel uit van de Ledenraad Rabobank Dommelstreek, kieskring Heeze-Leende. De Ledenraad had zich sterk gemaakt om met geld uit het Coöperatiefonds het centrumplan in Leende een fikse opknapbeurt te geven. Met het idee om er een tijdelijk park van te maken heeft hij contact gezocht met Dorpsraad Leende.
Met veel enthousiasme is Dorpsraad aan de slag gegaan. Inmiddels zijn er meerdere bijeenkomsten geweest met omwonenden en afvaardiging van buurtvereniging Obelisk. In gezamenlijkheid willen we komen tot een (tijdelijk) park met aandacht voor groen met voldoende speel- en zitmogelijkheden. Een park voor oud en jong! De plaatselijke hoveniers hebben inmiddels een eerste schets gemaakt. Ook zijn de grondbedrijven gevraagd een bijdrage te leveren.
De bedoeling is om er “samen” een mooi terrein van te maken. We organiseren een aantal “samenwerkingsdagen” om samen met de inwoners van Leende het plan te realiseren. Als alles volgens plan verloopt wordt het park medio september 2012 opgeleverd.
Op maandag 2 juli 2012 is het project officieel gestart door het onthullen van het bouwdoek in aanwezigheid van Wieke Eggels, Monique Gubbels en Francy Gielen namens Rabobank Dommelstreek. Wethouder Van der Rijt was als verantwoordelijk wethouder aanwezig en ook de betrokken hoveniers, grondwerkers en vertegenwoordigers van de buurtvereniging en Dorspraad gaven acte de presence.
Via de website www.dorpsraadleende.nl en www.rabobank.nl/dommelstreek kunt u de vorderingen volgen.

donderdag 26 april 2012

Plannen Ommetje Leende stopgezet


De plannen tot het realiseren van een “Ommetje Leende” zijn door Dorpsraad Leende stopgezet. Onder voorzitterschap van de Dorpsraad Leende werd afgelopen maandag 23 april een informatieavond georganiseerd waarbij o.a. een afvaardiging van het Waterschap, gemeente Heeze-Leende en de politie aanwezig waren.. De bijeenkomst werd bezocht door een 35-tal bezoekers, voornamelijk aanwonenden (aangelegen grondbezitters). 

Tijdens de informatie-avond werd duidelijk dat de aangelegen grondbezitters vrezen voor hun privacy en veiligheid. Ook bestaat het idee dat door het nadrukkelijk kenbaar maken van de route meer inbraken en diefstallen zouden plaatsvinden. Ook zou de overlast toenemen doordat men honden niet aan de lijn houdt.

Omdat de aanwonenden nagenoeg unaniem  tegen het voorstel waren heeft Dorpsdraad besloten om met de ontwikkeling van het “Ommetje Leende” te stoppen. Dorpsraad is van mening dat een dergelijk project alleen kan slagen als er voldoende draagvlak in het dorp te vinden is.
De door de Koninklijke Nederlandsche Heidemij in het vooruitzicht gestelde geldprijs van 1000 Euro komt hiermee te vervallen evenals de titel Kern met Pit. 

vrijdag 13 april 2012

Informatieavond Project Oester / het ommetje

Misschien hebt u al iets gehoord of gelezen over het project Oester van de Dorpsraad Leende. De reden voor de publiciteit hierover was de deelname aan de wedstrijd Kern met Pit van de Koninklijke Nederlandsche Heidemij. (www.kernmetpit.nl) Hierbij kunnen bewonersgroepen €1.000 euro winnen om een idee voor verbetering van hun leefomgeving binnen een jaar te realiseren.

De Dorpsraad heeft hiervoor het plan ingediend om een wandelpad langs de Aa te realiseren. Hierdoor wordt het mogelijk om vanuit het centrum van Leende makkelijk een klein “ommetje” langs de Aa te lopen en zo te kunnen genieten van het weinige water wat Leende rijk is en van een mooi uitzicht op het dorp.

Het idee is om een goed betreedbaar wandelpad te realiseren langs de westzijde van de Groote Aa tussen Zevenhuizen en de Oostrikkerdijk als onderdeel van dit “ommetje” . Het pad zal na realisatie onderdeel uit gaan maken van het wandelknooppunten netwerk dat door het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) in kaart gebracht is.

Voor de realisatie van het wandelpad kunnen we dankzij de medewerking van Waterschap de Dommel gebruik maken van het onderhoudspad dat hier ligt. Een voorwaarde van het Waterschap is wel dat alle aangelegen grondbezitters worden betrokken.

Vandaar dat wij graag met u in gesprek willen over wat u van deze plannen vindt. Als u bedenkingen heeft bij dit project, graag meer wilt weten of aanvullende ideeën hebt dan horen wij dit graag van u!

Daarvoor hebben wij als Dorpsraad een informatieavond georganiseerd op maandag 23 april vanaf 19:30 in de Meent, waarbij u uw vragen naar voren kunt brengen. Voor de beantwoording zijn ook vertegenwoordigers van het Waterschap, Politie en Gemeente aanwezig. Daarnaast is het ook mogelijk om uw reactie nu al door te geven aan de Dorpsraad per email: secretariaat@dorpsraadleende.nl  of telefonisch bij Piet Kuppens, 2061791 of Paul Martens, 2061068. Meer informatie is tevens te vinden op onze website www.dorpsraadleende.nl

woensdag 29 februari 2012

Linds Ommetje

In samenwerking met ANV Veldloket Boven Dommel/Stika, Waterschap de Dommel, Gemeente Heeze-Leende, Streekhuis en SRE is Dorpsraad Leende begonnen met “ontwikkeling” van het ommetje.
Voor het zover is moet het nodige nog gedaan worden. Hierbij moet gedacht worden aan:
- overleg met grondeigenaren
- informeren van aanwonenden
- aktie’s in verband bewegwijzering
- aktie’s met betrekking tot zitmeubelen.
Tijdens het 1ste overleg op 27 februari zijn diverse trajecten uitgezet.
Dorpsraad Leende is hoopvol gestemd over afronding van het project.

maandag 30 januari 2012

DORPSRAAD LEENDE VALT IN DE PRIJZEN

DR Leende heeft meegedaan met de wedstrijd KERN MET PIT. Dit is een wedstrijd georganiseerd door de Nederlandse Koninklijke Heidemaatschappij, waarbij projecten ter verbetering van de leefomstandigheden meedingen naar een geldprijs.
Dorpsraad Leende heeft zich hiervoor aangemeld met het project Oester. Het behelst een wandelpad met voldoende zitgelegenheid langs de Aa. Het project heeft de naam Oester gekregen omdat we met het wandelpad onze “Parel” opent.
Het wandelpad is het eerste in Leende dat de dorpskern verbindt met groter natuurgebieden zoals Leenderbos, de Grote Heide en Strabrechtse Heide, stuk voor stuk populaire fiets- en wandelgebieden in Brabant. Het pad is daardoor van ongekende waarde voor recreanten en voor educatieve doeleinden voor lokale scholen.
Bij de beoordeling op 15 januari 2012 viel dit project in eerste instantie buiten de prijzen. Vorige week werd bekend dat het project alsnog in aanmerkerking komt voor een startbijdrage van 1000,--. Dorpsraad Leende is blij met de prijs en gaat zo snel mogelijk van start met de uitvoering van het project.