maandag 26 december 2011

Afvalinzameling Leende

Met ingang van 1 januari 2012 verandert het een en ander met betrekking tot het inzamelen van afval. Zie voor informatie over de afvalkalender:
http://afvalkalender.heeze-leende.nl/contact

zaterdag 24 december 2011

ED 24-12: Acht projecten dingen mee naar titel "KERN MET PIT"

KERN MET PIT:
Acht regionale projecten van bewoners om hun leefomgeving op te leuken, dingen mee naar de titel "Kern met Pit". Daar hoort een prijs bij van duizend euro bij. In totaal dingen 23 ideeën uit Noord-Brabant mee.
Dorpsraad Leende heeft hiervoor ook een project aangeleverd, t.w. een wandelpad langs de Aa met voldoende zitgelegenheden. Zie de volgende site:
http://www.kernmetpit.nl/Projecten/137225.aspx
Volgens het bericht in het ED wordt het project op zaterdag 14 januari 2012 gepresenteerd aan de jury van "Kern met Pit". De jury zal bekend maken welke projecten tot de wedstrijd worden toegelaten. Als die plannen binnen een jaar worden gerealiseerd, wordt het geld (1000 euro) uitgekeerd.
We houden u op de hoogte! 

woensdag 21 december 2011

Dorpsraad Leende op TWITTER

Vanavond hebben we als PR Commissie bij elkaar gezeten met de bedoeling een "strategie" ontwikkelen waarmee we (nog) meer inwoners in Leende kunnen bereiken. Omdat onze "jongeren" ook tot onze doelgroep horen en zij veel via social-media communiceren, hebben wij vanaf vandaag een TWITTER account.
Dus zoek op twitter naar @DorpsraadLeende en meld je aan als volger!!
Verder is het de bedoeling dat we enkele keren per jaar een nieuwsbrief uit gaan geven.
Kortom de Dorpsraad Leende wil in 2012 met "jullie" in contact komen. http://www.twitter.com/DorpsraadLeende

zaterdag 17 december 2011

Rapportage Dorpsavond met Volksraadpleging

Nogmaals de rapportage over de Dorpsavond met volksraadpleging:

http://tiny.cc/iqk6m

opm: Ik ben er niet zeker van dat het werk. Laat dit even weten dan stuur ik u via email het document.

Ger Geurts
commissie PR

maandag 12 december 2011

NL DOET!!!

Graag verwijzen u naar de site www.nldoet.nl
NL DOET is de laatste twee jaar uitgegroeid tot een landelijk fenomeen. Het Oranje Fonds verwacht dat  NL DOET dit jaar wederom groeit in het aantal locaties waar mensen de handen uit de mouwen gaan steken. We hopen dat u meedoet. Een paar cijfers: er zijn bijna 1.000 klussen aangemeld op www.nldoet.nl, dit is ruim twee maal zoveel als afgelopen jaar op hetzelfde moment. Ruim 200 intermediairs zetten zich in om van NL DOET 2012 een succes te maken. We hebben burgemeesters, wethouders, ambtenaren, bedrijven en scholen gewezen op NL DOET en gevraagd om 16 en 17 maart 2012 vast in hun agenda te zetten. NL DOET lijkt nog ver weg, maar achter de schermen is er al veel activiteit!
Als Dorpsraad Leende willen wij hieraan meewerken. Wij vrage aan buurtschappen / verenigingen om ideeën aan te leveren die we dan gezamenlijk gaan volbrengen!!!
Laat het ons horen!!