zaterdag 14 januari 2017

Bezoek receptie

Naast alle vergader- en overlegmomenten in de afgelopen weken, nemen we ook de tijd voor andere (zeker zo'n belangrijke) zaken. Zondag sluiten we in de rij aan om ons Prinsenpaar te feliciteren en een geweldige carnaval toe te wensen. !! Alaaf!!

Verslag bijeenkomst

Vrijdagavond 13 januari 2017 heeft het Collectief Leende in een overvolle Meent verslag gedaan van de stand van zaken met betrekking tot het Centrumplan. Zoals in diverse media ook te lezen is, hebben we de laatste dagen flinke stappen voorwaarts gemaakt. Daar zijn we natuurlijk heel blij mij. Vrijdagavond zijn de nieuwe plattegronden getoond. Geen spiegeling maar wel een verschuiving van diverse ruimtes. Hierdoor ontstaat er een andere, maar meer functionelere, indeling. De indeling van de school blijft zoals in het eerdere plan is getoond.
Maar we zijn er nog niet. De gevels van het eerdere plan worden door velen niet gezien als een aanwinst voor ons dorp. Dus daar hebben we nog een weg te gaan.
De ontsluiting via de Kerkstraat is (zeker voor de Dorpsraad) een must. Door te kiezen voor een ontsluiting via de Kerkstraat komen de parkeerplaatsen meer centraal te liggen. Ook een gekoesterde wens! Hiervoor worden nog besprekingen gevoerd met de gemeente en de school.
Daarnaast willen de omwonenden overleg over de soort woningen die in het plan gebouwd gaan worden.
Dus nog genoeg werk te doen, maar een goed begin is het halve werk!

zondag 8 januari 2017

Collectief Leende organiseert een BELANGRIJKE INFORMATIEAVONDOp vrijdag 13 januari 2017 organiseert het Collectief Leende een zeer belangrijke informatieavond in gemeenschapshuis de Meent van 19.30 tot 20.30 uur.
Op deze avond worden alle inwoners ingelicht over de situatie rondom het Centrumplan Leende. Op maandag 23 januari 2017 wordt door de gemeenteraad een besluit genomen over het Bestemmingsplan Centrum Leende. In het onderhavige plan ziet het Collectief Leende te weinig terug van alle eisen en wensen. Eerder werden al een groot aantal zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.
Vanaf dat het plan in oktober 2016 ter inzage lag, wordt er door ‘de gemeente’ niet of nauwelijks met de belangengroepen gesproken. Er is steeds gezegd: “Dit is het plan en hier moet je het mee doen!
Een gepland gesprek tussen het Collectief Leende en de wethouders op 15 december 2016, werd op het laatste moment en zonder duidelijke reden door de gemeente afgezegd.
Doordat er niet of nauwelijks geluisterd wordt, vordert de tijd en wordt de tijdsdruk steeds groter. Al ruim een jaar geleden heeft het Gebruikerscollectief van De Meent een “NO-GO” afgegeven voor wat betreft de inrichting en situering van het gebouw. De Dorpsraad maakt zich vooral ernstige zorgen over de verkeersveiligheid in het voorgestelde plan. Deze zienswijze wordt ook ondersteund door een rapport van Veilig Verkeer Nederlands, afdeling Heeze-Leende.
Het Collectief Leende is bereid om de schouders onder het onderhavige plan te zetten, mits er een aanpassing kom in het bestemmingsplan. De dringende wensen (eisen) van het Collectief Leende zijn bij een aanpassing van het bestemmingsplan realiseerbaar. Deze punten betreffen o.a. een ontsluiting via de Kerkstraat (niet via de Julianastraat) en een spiegeling van het gebouw. Hiermee worden veel van de wensen van het ‘Collectief Leende’ verwezenlijkt.
Het Collectief Leende doet een dringende oproep aan alle inwoners om op vrijdagavond 13 januari van 19.30 uur tot 20.30 uur naar De Meent te komen. Op deze avond wordt niet alleen alle inwoners ingelicht, maar worden ook een aantal stelling voorgelegd, die het Collectief Leende input geeft in de nog te nemen acties.
De flyer die afgelopen weekend huis aan huis werd bezorgd in Leende en Leenderstrijp geeft een duidelijk beeld van de stand van zaken.
Collectief Leende is samengesteld uit leden van de Dorpsraad Leende, Het Gebruikerscollectief de Meent, De Klankbordgroep Omwonenden, Betrokken Leendernaren en de OVL Ondernemingsvereniging Leende.
Collectief Leende


Het Centrumplan Leende gezien vanaf het terras van herberg De Scheuter op de Markt