vrijdag 11 september 2015

Dorpstraat Noord

De afgelopen periode heeft de Dorpsraad in samenwerking met bewoners van de Dorpstraat (Noord) gezocht naar een herinrichting die "breed" gedragen zou worden. Door de gemeente zijn de voorstellen uitgewerkt. Inmiddels is het definiteve voorstel akkoord bevonden. Begin 2016 (vermoedelijk na de carnaval) wordt begonnen met de werkzaamheden. Tijdens de dorpsavond gaan we hier dieper op in.

Zomerreces voorbij!!!

Ook voor de Dorpsraad Leende is het zomerreces voorbij. Inmiddels hebben we onze eerste bijeenkomst alweer gehouden.

De volgende onderwerpen kwamen o.a. aan de orde:

In het kader van de landelijke buren dag / Nederland schoon gaan wij op zaterdag 26 september a.s. weer met vrijwilligers aan de slag om het speel- en doepark winterklaar te maken. Vanaf 09.00 uur bent u van harte welkom. Wij zorgen voor koffie en koek!! Wel graag eigen materiaal meenemen.

Op dinsdag 22 september organiseren wij een thema avond voor alle buurtschappen. Uitnodigingen zijn verstuurd. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, u bent van harte welkom, maar laat het ons even weten via secretariaat@dorspraadleende.nl

Donderdag 19 november wordt de jaarlijkse dorpsavond gehouden. Hierover later meer!!