zondag 19 juli 2015

Dorpsavond

Onze jaarlijkse Dorpsavond staat gepland voor donderdag 19 november 2015.
Zeg het voort !!!!

Verslag vergadering 6 juli 2015

Inzet Boa's: 
De vergadering van maandag 6 juli 2015 werd bezocht door Marcel Voets, beleidsadviseur Integrale Veiligheid gemeente Heeze-Leende. Op ons verzoek heeft hij een toelichting gegeven op de inzet van Boa's in onze gemeente en in het bijzonder in Leende. Boa's worden o.a. ingezet bij burenruzie's, geluidsoverlast, hondenpoep en parkeren. Ook onderzoeken zij meldingen (klachten) die via email bij gemeente binnen komen.

Dorpstraat Noord: 
Naar aanleiding van de verkeerssituatie op Dorpstraat Noord is er een werkgroep opgericht bestaande uit aanwonenden en afvaardiging Dorpsraad Leende. Deze werkgroep heeft veel werk verzet waarbij in samenwerking met de gemeente plannen zijn ontwikkeld. Deze plannen zijn voorgelegd aan de aanwonenden. Zodra de plannen definitief zijn, zal dit door de gemeente gecommuniceerd worden.

Voor het laatste nieuws kijk op facebook

beste lezers

voor het allerlaatste nieuws verwijzen we naar onze pagina op facebook. We merken dat de berichten op facebook meer / beter gelezen worden dan via deze site. Vandaar!

https://www.facebook.com/dorpsraadleende?fref=ts