maandag 9 maart 2015

Oplossen van ergernissen in openbare ruimte

In januari 2014 heeft de gemeenteraad van Heeze-Leende besloten om ergernissen van burgers in de openbare ruimte van Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp snel op te lossen. Hiervoor had de gemeenteraad in 2014 € 100.000,-- gereserveerd uit de onderhoudspot van de gemeente. Het moest gaan om klein onderhoud van wegen, fietspaden, voetpaden, bermen en bermranden. De gemeente heeft dit het afgelopen jaar samen met o.a. de Dorpsraad Leende, Dorpsraad Sterksel, Kernraad Leende...rstrijp, ZLTO en SeniorBelangen in vier stappen opgepakt, te weten: Publicatie/oproep in de Parel, Inventarisatie van kleine ergernissen, Gezamenlijk Prioriteiten stellen en Uitvoering van de prioriteiten. Inmiddels zijn een groot aantal van deze ergernissen aangepakt. Binnenkort vind de evaluatie plaats.
In de begroting voor dit jaar (2015) is wederom € 100.000,-- opgenomen voor het gezamenlijk oplossen van kleine ergernissen in de openbare ruimte.
Bij deze een oproep aan onze dorpsgenoten om de ergernissen in openbare ruimte te melden bij de Dorpsraad Leende.

zondag 1 maart 2015

De lente is weer in aantocht!!

Zaterdag 28 maart is het weer zover. Met de lente in zicht wordt het weer de hoogste tijd dat we onze "Beweegtuin" toonbaar maken. Zowel oud als jong worden uitgenodigd om een handje te helpen. Om 09.00 uur gaan we beginnen. Wij zorgen voor een kopje koffie en iets lekkers! Graag zelf tuingereedschap meenemen. Namens DR zeg het voort!