woensdag 28 januari 2015

Vergadering

Onze volgende vergadering is a.s. maandag 13 april 20.00 uur. Vanaf 20.00 uur starten we met ons inloopspreekuur en ben t u van harte welkom met vragen, opmerkingen of zo maar een praatje!

Bouwen nieuwe website

Wij zijn voornemens om een nieuwe site te bouwen voor de Dorpsraad Leende. Met deze site willen wij onze lezers nog beter informeren.
Onze vragen aan u als lezer zijn:

- wat hoort er thuis op onze site
- wat vindt u belangrijk om te lezen / weten
- alle tips en tops zijn welkom

Zaterdag 28 maart Landelijke Opschoondag

Op zaterdag 28 maart 2015 wordt de landelijke opschoondag georganiseerd. Wij willen hier weer aan deelnemen met de bedoeling om het park aan Schoolstraat/Meentplein "voorjaarklaar"  te maken. Misschien kunt u deze datum alvast noteren.
Voor informatie secretariaat@dorpsraadleende.nl

Verslag Dorpsavond

Grote delegatie gemeente Heeze-Leende bij dorpsavond

30 oktober 2014 - 22:56
Donderdagavond 30 oktober was er de jaarlijkse dorpsavond van de dorpsraad in Leende. Deze avond werd gehouden in een zaal bij ‘De Scheuter’ in Leende welke begon iets na 20.00uur en werd geopend door de voorzitter van de dorpsraad, Ger Geurts. Nadat hij iedereen een warm welkom heetten en een korte uitleg gaf over het programma van de avond begon de avond met een terugblik op 2014 en een korte uitleg over de samenstelling van de dorpsraad Leende. Verder legde Geurts duidelijk de werkwijze uit van de dorpsraad. De terugblik van dit jaar ging over onder andere de burendag, oprichting van de zorg coöperatie, opstellen van een lijst van kleine ergernissen en het instellen van de werkgroep Dorpstraat-noord.
Een zeer goede opkomst van ongeveer 80 personen waaronder burgemeester Verhoeven, wethouder Moons en een stevige delegatie van acht gemeenteraadsleden waren aanwezig. Het onderwerp veiligheid dat duidelijk werd uitgelegd door wijkagent Jos de Visser ging voornamelijk over de veiligheid in het dorp en hoe veilig de buurt is. Middels een power-point presentatie legde De Visser uit wat veiligheid is en hoe de inzet van politiepersoneel afhankelijk is van de cijfers over de veiligheid in Leende. Naast geruststellende cijfers over de veiligheid in Leende en Leenderstrijp kwam een stukje preventie aan bod wat men zelf kan doen aan de veiligheid in het dorp. De wijkagent maakte duidelijk dat ‘melden’ altijd verstandig is zodat de politie kan doen wat nodig is. Daarnaast was er informatie te vinden en een uitleg te verkrijgen over veilig wonen en hang- en sluitwerk in uw woning.
Wethouder Moons gaf op donderdagavond voor een volle zaal een update over de zaken die momenteel spelen in Leende zoals de MFA en het centrumplan Leende dat al jaren in de pijpleiding zit. Waarom duurt het geheel zo lang? Hierover wijdde de wethouder uit dat onder andere de crisis hieraan debet is en dat er duidelijk een overweging moet komen voor welke doelgroep de accommodatie gerealiseerd dient te worden. De plannen zijn er, echter komen er steeds wensen bij en is het plan nog niet zover dat er gezegd kan worden dat een definitief voorstel naar de gemeenteraad kan ter goedkeuring. Een duidelijke uiteenzetting van de wethouder over de stand van zaken tot nu toe. Aanwezigen lieten duidelijk van zich horen het niet eens te zijn met het feit dat alles zo lang duurt echter de wethouder maakte wel duidelijk dat er zeker urgentie is bij met name de realisatie van de bouw van een nieuwe school. Het bleek een gevoelig onderwerp onder de inwoners van Leende die duidelijkheid en daadkracht willen hebben van de wethouder.
Paul Martens sprak over de plannen om de knelpunten op te lossen op de Dorpstraat-noord. Enkele voorbeelden waren een veilig voetpad, veilige oversteekplaatsen en goed parkeren. De werkgroep was aangenaam verrast na het overleg met de gemeente Heeze-Leende. In een opsomming van de mogelijkheden kwamen bijvoorbeeld naar voren de aanleg van een vlakliggend trottoir, het verlagen van het plateau, de reparatie van het riool en het realiseren van het parkeren aan één zijde van de weg. Middels enkele foto’s van de huidige situatie en foto’s van mogelijke oplossingen werd duidelijk gemaakt wat er mogelijk is aan de Dorpstraat-noord. Volgens de planning zou er dit jaar nog een tekening klaar moeten zijn waarna het voorstel in het eerste kwartaal van 2015 naar de gemeenteraad gaat en er medio datzelfde jaar begonnen word met de revitalisering begonnen zal worden.
Als laatste kwam Gerbert Brongers aan het woord die zichzelf introduceerde en uitleg gaf over alle disciplines die hij verzorgt vanuit zijn eigen bedrijf. Donderdagavond vertelde hij vooral over de beweegtuin en buitentraining voor 55 plussers en bewegen in combinatie met veiligheid. Kortom, een drukke en vooral informatieve avond waar men hun eigen mening kwijt kon en vragen kon stellen over de precaire onderwerpen die er spelen in Leende.

Met dank aan Leende24.nl