zaterdag 16 november 2013

Dorpsavond 28 november

PERSBERICHT

Dorpsraad organiseert DORPSAVOND

Leende, 8 november 2013

Op donderdag 28 november 2013 organiseert de Dorpsraad Leende haar jaarlijkse DORPSAVOND. De avond wordt gehouden in Herberg de Scheuter en begint om 20.00 uur. Alle inwoners uit Leende en Leenderstrijp worden hiervoor uitgenodigd. De entree is gratis en iedereen wordt ontvangen met een kopje koffie of thee. Tijdens deze avond zullen een drietal onderwerpen nadrukkelijk aan de orde komen, t.w.

Wat heeft de Dorpsraad in 2013 bereikt en wat zijn uw wensen in 2014;
Wat kan een zorgcoöperatie voor Leende brengen;
De ontwikkelingen van het centrumplan

Voorzitter Paul Martens zal in zijn voorwoord terugkijken op wat Dorpsraad Leende in 2013 (mede) bereikt heeft, zoals aanleg zebrapad Dorpstraat, verbetering trottoir Ranonkelstraat-Valkenswaardseweg, verbeteringen aan het park en de pilot busverbinding Valkenswaard.  

De kranten staan er vol van en op TV verschijnen regelmatig dezelfde berichten. Er zal flink bezuinigd moeten worden op de zorgverlening. Ouderen en andere zorgbehoevende zullen er in de toekomst niet meer automatisch op kunnen rekenen dat vanuit de overheid of zorgverzekeringen zorg geregeld of vergoed wordt. Verpleegzorg zal wel gegeven blijven worden, maar lichtere zorg en huishoudelijke hulp zal grotendeels komen te vervallen. We zullen voor een deel zelf moeten gaan regelen dat er voor ons gezorgd wordt door er zelf voor te betalen of door familie, buren of vrienden in te schakelen.
Tegelijkertijd weten we dat er een groeiende behoefte ontstaat doordat we gemiddeld ouder worden en dus meer zorg nodig hebben. Bovendien kunnen we steeds minder rekenen op de jongere generaties om deze zorg te verlenen.
Op de vraag hoe moeten we dat in de toekomst gaan regelen, zullen Geert Hut en Piet Kuppens een toelichting geven.

Wilma van der Rijt- van der Kruis, wethouder en Henk Simkens, voorzitter van het Meent gebruikerscollectief, geven een toelichting op de ontwikkelingen van het centrumplan en de wijze waarop de belangen van de toekomstige gebruikers behartigd worden.

Alle aanwezigen krijgen verder de gelegenheid wensen, met betrekking tot de leefbaarheid van het dorp, met elkaar te delen. De dorpsraad zal deze meenemen bij de samenstelling van haar programma voor 2014.

Dorpsraad Leende is zowel telefonisch (040-2062624) als via email (secretariaat@dorpsraadleende.nl) bereikbaar.

DR Leende
Ger Geurts / PR