woensdag 22 januari 2020

Verslag jaarlijkse Dorpsavond 21 november jl.

Tijdens de jaarlijkse Dorpsavond op 21 november j.l. zijn vragen gesteld aan de wethouder Frank de Win. Zoals afgesproken zijn deze vragen nu door / namens hem beantwoord.

Vraag over schade aan eigendommen bewoner Broekerstraat:
Door de omleiding nabij ’t Brouwershuis is er schade ontstaan aan het dak van een gedeelte van een woning gelegen aan ’t Zwanegat (Broekerstraat). De schade is ontstaan in verband met de wegomleiding. Vrachtverkeer had veel moeite met de bocht Oostrikkerdijk / Broekerstraat. Ook aan wegmeubilair is schade ontstaan. Wie vergoedt deze schade aan de woning?
Antwoord: de gemeente heeft hierover inmiddels contact gehad met betrokkene. Dit is in handen bij de verzekering.

Vragen over de gevaarlijke situatie bij een bedrijf aan de Valkenswaardseweg:
De situatie bij het takelbedrijf is zorgelijk. Takelauto’s staan op de weg en blokkeren het doorgaande verkeer. Het zicht ter plaatse is slecht. Meerdere keren zijn er “bijna” aanrijdingen geweest.
Antwoord: de gemeente werkt aan een duurzame oplossing voor de verkeerssituatie op deze plek.

Vragen over het bladafval:
Eerder is gevraagd om opvangbakken te plaatsen. De gemeente heeft dit altijd afgehouden. Toen konden we het blad (groenafval) gratis storten bij de milieustraat. Tegenwoordig moeten we daar fors voor betalen. Het bladafval is vaak afkomstig van gemeentelijke bomen.
Antwoord: In de herfst van 2020 (van 1 oktober t/m 24 december) wordt het tarief voor bladafval op de milieustraat verlaagd van € 20,- per 2 m³ naar € 5,-.

Aanpassing verkeerslichten op de kruising Valkenswaardseweg / Breedvennen / Margrietlaan.
Kennelijk reageert het verkeerslicht niet op drukknop voor voetgangers / fietsers. Ook beginnen de verkeerslichten pas tegen 08.00 uur, terwijl eerder ook fietsers (en auto’s) over willen steken. Door het verkeersaanbod komende vanaf de kerk is de oversteek gevaarlijk!
Antwoord: de verkeerslichten zijn 10 jaar geleden geplaatst om leerlingen veilig van en naar de school aan de Breedvennen te kunnen laten gaan. Daarom werken ze alleen tijdens schooltijden en knipperen ze daarbuiten.

De verkeerslichten zijn niet adaptief. Dit betekent dat het verkeerslicht, als op de knop gedrukt wordt, niet meteen reageert, maar eerst haar cyclus afmaakt. De drukknop reageert dus wel, maar het duurt vaak een tijd voordat voetgangers en fietsers groen krijgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten