woensdag 11 mei 2011

1e Inloopspreekuur


Op maandag 3 mei 2011 werd het 1e inloopspreekuur gehouden voor inwoners uit Leende. Vijf bezoekers bezochten de bijeenkomst en hadden uiteenlopende vragen. Hieronder een korte samenvatting van de vragen en voor zover mogelijk ook het antwoord namens de DR.

vragen:
Hoe staat het met de plannen over aanpassing van de verkeerslichten op de Valkenswaardseweg. Er is op 18 april een bijeenkomst geweest op het gemeentehuis waarbij diverse partijen aanwezig waren.
De verkeerscommissie van de DR participeert ook in het overleg. Men wacht o.a. nog op een antwoord van de oudercommissie. Als dit binnen is zal een advies uitgebracht worden aan de gemeente.
De bomen op het terrein van de oude kleuterschool zorgen voor veel overlast. Zowel aan de bomen als aan het terrein wordt geen onderhoud gepleegd. Omwonenden hebben veel last van de bladeren. Goten e.d. raken verstopt. Er is al een paar keer geklaagd bij de gemeente, maar dit terrein is niet meer in eigendom van de gemeente.
De DR zal deze problematiek onder de aandacht brengen van de wethouder.
Namens het IVN wordt de bezorgdheid uitgesproken over de ontwikkelingen van de LOG.
De brief waar een en ander beschreven staat wordt onder de aandacht gebracht van de wethouder. DR Leende houdt zich hier verder niet mee bezig.
Bewoners uit de Piet van Astenstraat klagen over de toestand van de weg. Deze zou bijzonder slecht is waardoor wat voor veel overlast zorgt.
DR zal zorgen dat dit op de juiste plaats bij de gemeente terecht komt. Overigens kunnen dit soort mededelingen rechtstreeks worden doorgegeven aan de gemeente. Structurele problemen kunnen ook bespreekbaar gemaakt tijdens inloop spreekuur van de verantwoordelijke wethouder.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten