zondag 18 december 2016

Laatste inloopavond centrumplan 19 december 2016

Beste dorpsbewoners,

Morgen, maandagavond 19 december, is de laatste mogelijkheid om gebruik te maken van het inloopspreekuur op het gemeentehuis om vragen te stellen over het Centrumplan. Tussen 19.00 en 20.00 uur zitten de wethouders klaar.

Laat deze mogelijkheid niet verloren gaan en zorg dat u er bent.

De onderwerpen die u ter sprake kunt brengen zijn:
- Waarom wordt er niet geluisterd naar de achterban, naar de burgers. Een grote meerderheid staat niet achter het plan. Hebben alle reacties (ondertekende petities en ingediende zienswijzen) dan niets te betekenen? Ook al worden zienswijzen misschien ongegrond verklaard, de inwoners spreken hiermee wel hun bezorgdheid uit!
- Ontsluiting aan de Kerkstraat. Een ontsluiting via de Kerkstraat is dringend gewenst; een ontsluiting via de Julianastraat is ongewenst. De splitsing Dorpstraat – Julianastraat zal alleen maar nog drukker en nog onveiliger worden, als in de Julianastraat een ontsluiting komt. Denk ook aan de file/het sluipverkeer ‘s morgens in het dorp (op werkdagen).
- Rapport Veilig Verkeer Nederland afdeling Heeze-Leende
Waarom wordt het rapport van Veilig Verkeer Nederland afdeling Heeze-Leende terzijde geschoven. Hierin staan meerdere aanbevelingen die te maken hebben met de veiligheid van de weggebruikers. Ook Veilig Verkeer Nederland afdeling Heeze-Leende heeft een sterke voorkeur voor ontsluiting aan de Kerkstraat en vindt ontsluiting aan de Julianastraat onwenselijk.
- Parkeerplaatsen
De parkeerplaatsen in het gebied zijn moeilijk vindbaar, niet aaneengesloten en men kan er niet rondrijden.
- Multi Functionele Accommodatie - spiegeling zalen
Spiegeling van het gebouw maakt de Multi Functionele Accommodatie veel aantrekkelijker en doelmatiger voor de gebruikers. Hiermee kunnen twee rechthoekige zalen gerealiseerd worden met voordelen voor ‘zicht over de gehele zaal’ en ‘akoestiek’. Daarnaast is een flexibel of vergrootbaar podium wenselijk.
- Grondgebonden woningen
Het is wenselijk dat de grondgebonden woningen platte daken krijgen en hierdoor passen qua stijl bij de woningen aan de Kerkstraat en de aangrenzende MFA. Ook geeft dit meer privacy voor de bewoners aan de Kerkstraat.
- Dorpse uitstraling
De getekende Multi Functionele Accommodatie heeft geen dorpse uitstraling, geen dorps karakter heeft en past niet in het straatbeeld van Leende (veel Leendse bewoners geven voorkeur aan gebouw met elementen van ‘Hart van Leende’, getekend door Marcel van de Wolfshaar. )
Graag zoveel mogelijk delen!
Succes.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten