donderdag 6 oktober 2011

Ontwerpbestemmingsplan

Ontwerpbestemmingsplan Kom Leende – Leenderstrijp.
Oktober 2011: In de periode van 1 september tot 12 oktober 2011 ligt op het gemeentehuis het Ontwerpbestemmingsplan Kom Leende-Leenderstrijp ter inzage.
In deze periode kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op dit ontwerp.
In een bestemmingsplan worden onder andere de mogelijkheden voor bouwen en bedrijfsuitoefening geregeld voor de komende tien jaren.
In het stadium van het ontwerpen van een bestemmingsplan is het dikwijls nog goed mogelijk om via het indienen van een zienswijze het plan aan te laten passen. Later is dat vrijwel niet meer mogelijk of in elk geval veel lastiger. Om die reden wil de Dorpsraad alle inwoners van Leende wijzen op deze inspraakperiode en iedereen adviseren om zo nodig gebruik te maken van dit inspraakrecht.
Op de gemeentelijke website www.heeze-leende.nl is het ontwerpplan terug te vinden onder de tabs “beleidsnota’s” en “Ruimtelijke ontwikkeling”. Aanstaande woensdag 14 september om 19.00 uur wordt er in “De Scheuter” een toelichting gegeven op dit plan en de procedures.
Wij brengen dit gezien het grote belang graag onder uw aandacht!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten