donderdag 6 oktober 2011

Ontwikkelingen Centrumplan

Dorpsraad betrokken bij herziening van het Centrumplan in Leende.
Oktober 2011: Zoals ondertussen bij iedereen wel bekend zal zijn is het oorspronkelijke plan voor de herinrichting van het centrum van Leende van tafel. Het plan bleek voor de woningcorporaties financiƫel niet uitvoerbaar. De huidige recessie en de aarzelingen op de woningmarkt zijn hier debet aan. Wij betreuren als Dorpsraad de ontstane vertraging, maar vinden anderzijds wel dat een herziening van het plan tot verbeteringen zou kunnen leiden.
Inmiddels is het overleg met de oorspronkelijke gebruikersgroep over de toekomstige invulling van het centrum hervat als voorbereiding voor richtinggevende besluitvorming door de gemeenteraad aan het eind van dit jaar.
De Dorpsraadleden Paul Martens en Piet Kuppens zijn bij de eerste overlegvergadering geweest en zijn daar goed ontvangen. De dorpsraad maakt nu vast onderdeel uit van dit “gebruikers” overleg, dat de komende maanden om de 2 weken plaats vindt. Wij richten ons als dorpsraad m.n. op de leefbaarheid van het gehele plan en gaan bekijken hoe wij het dorp en omwonenden hierbij kunnen betrekken. Liesbeth Ponsen, de verantwoordelijk ambtenaar bij de gemeente, gaat ons hierbij helpen.
Laride heeft de opdracht gekregen om voor eind dit jaar met een haalbaar en gedragen plan te komen dat B&W aan de raad wil voorleggen. Laride praat ook met het schoolbestuur, Korein, en de Woningcorporaties. De uitgangspunten en randvoorwaarden gaan op ons verzoek duidelijk op papier gezet worden.  Verder zijn de plannen en tekeningen uit het verleden begraven en wordt het traject open gestart.

Om onze inbreng als dorpsraad vorm te geven staan we nu voor de volgende opgave:
  1. aanpak bepalen hoe burgers te betrekken. Wij denken hierbij aan:
    1.  kleine werkgroep samenstellen
    2. dorpsavond plannen
  2. het verzamelen van gegevens over;
    1. welke verbeteringen zijn mogelijk en gewenst
    2. wat zijn de wensen of eisen van de inwoners

Wij willen graag de geluiden uit het dorp opvangen over dit onderwerp.
Voorlopig kunt U alle tips en wensen bekend maken bij:
Piet Kuppens
Margrietlaan 2
5595 EB Leende

Geen opmerkingen:

Een reactie posten