dinsdag 1 november 2016

Centrumplan

Tot morgenmiddag (woensdag 2 november 2016) heeft u nog tijd om uw zienswijze in te dienen. Laat uw mening niet verloren gaan. Het is belangrijk dat u laat horen hoe u over het bestemmingsplan denkt.
N.a.v. de informatieavond/raadpleging burgers op 27 oktober 2016 zijn de uitgebrachte stemmen geteld. De avond werd bezocht door ongeveer 450 personen, waarvan er 353 een stem hebben uitgebracht. 348 bezoekers stemde voor het plan "Hart van Leende".
Het nieuwe MFA zal meer dan veertig/vijftig jaar het dorpsaanzicht in Leende bepalen. Het nieuwe plan zal in de ogen van de belangenorganisaties voldoen aan de wensen van de inwoners.
De uitgebrachte stemmen / meningen en opmerkingen tijdens de informatieavond/raadpleging zijn door de Dorpsraad Leende verwoord in een schriftelijk verslag, hetgeen op woensdag 2 november 2016 aangeboden zal worden aan de verantwoordelijke wethouder(s).
We houden u op de hoogte.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten