vrijdag 18 november 2016

Verslag Dorpsavond 17 november 2016

De Dorpsavond 2016 werd druk bezocht. Iets na 8 uur werd de bijeenkomst geopend. Allereerst werd teruggekeken op de activiteiten van het afgelopen jaar. Hierna werd namens het Platform Verbreding A2 een toelichting gegeven op de problematiek rond de A2 Weert-Eindhoven. In het kort kan gesteld worden dat het nog zeker 10 jaar kan duren voordat eventuele plannen uitgevoerd gaan worden. Zie voor informatie: http://mirta2weerteindhoven.nl/default.aspx
Het fileprobleem wordt door de aanwonenden als zeer vervelend ervaren. Ook komt de veiligheid voor de (schoolgaande) jeugd in het geding. Door aanwonenden wordt opgeroepen tot actie! Het fileprobleem / de veiligheid wordt een aandachtspunt voor de Leefbaarheidsagenda 2017.
Hierna werd een toelichting gegeven op het onderwerp "asbest sanering voor particulieren". Het beleid van onze gemeente is er op gericht om per 2020 "asbestvrij" te zijn.
Jan Willem Reiling presenteerde het onderwerp: "Het dorp aan het woord". De vragen worden door ons gebundeld en binnenkort besproken in een reguliere Dorpsraad bijeenkomst. Hierna zullen we deze publiceren en eventueel aanvullen op de Leefbaarheidsagenda 2017. Na de pauze kwam het onderwerp Centrumplan aan de orde. Door de wethouder Bosmans werd een toelichting gegeven over de stand van zaken. Hij vertelde dat het gevelontwerp a.s. maandag in ene besloten vergadering wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad. Daarna wordt het ontwerp gepresenteerd aan Dorpsraad Leende, de belangenorganisaties en de inwoners. De wethouder vertelde dat de tijd dringt en er geen ruimte is voor alternatieve ontwerpen. Op 1 juli 2017 moet de bouwvergunning rond zijn. Uit de reacties van de aanwezigen kon ook nu weer opgemaakt worden dat veel inwoners niet tevreden zijn met de bestaande plannen. Niet alleen het gebouw maar ook het verkeersplan roepen nog veel vragen op.
Het laatste agendapunt betrof de (noodzakelijke) uitbreiding van de Dorpsraad Leende. Vind jij ook dat de Leefbaarheid in ons dorp belangrijk is en wil jij daar je steentje aan bijdragen, meld je dan aan als lid van de Dorpsraad Leende. We vergaderen een keer in de maand en verdelen onze interesses en werkzaamheden door plaats te nemen in commissies. Ook bent u altijd welkom om een of meerdere vergaderingen bij te wonen om te kijken of het iets voor u is.

De Dorpsavond 2016 zit er weer op. Inwoners bedankt voor jullie grote opkomst en jullie inbreng. SAMEN KOMEN WE VERDER!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten