zaterdag 20 mei 2017

Centrumplan (vervolg)

Dorpsbewoners,
Het is al even (angstvallig?) stil rondom het Centrumplan Leende. Begin mei is er namens de gemeente nog een Nieuwsbrief verstuurd met daarin de volgende informatie:
De woningcorporaties hebben van de Autoriteit wonen (Aw), onder verwijzing naar de Woningwet, te horen gekregen dat zij de overeenkomst tot samenwerking, herontwikkeling en realisatie van het centrumplan Leende moeten beƫindigen. De nieuwe Woningwet geeft strikte regels over de activiteiten die de woningcorporaties nog mogen uitvoeren. Het centrumplan Leende valt daar niet onder, aldus de Aw. Het beroep dat de woningcorporaties hebben gedaan op het overgangsrecht faalt. Volgend op de beslissing van de Aw hebben de corporaties een schriftelijk verzoek ingediend tot ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst ter realisatie van het Centrumplan Leende.

De gemeente en corporaties zijn op dit moment met elkaar in overleg om tot een correcte afhandeling van de beƫindiging van de overeenkomst tot samenwerking te komen, met inachtneming van elkaars belangen. De corporaties blijven zich verantwoordelijk voelen en inspannen voor behoud en versterking van de leefbaarheid van Leende, alleen zal dat niet meer zijn als investeerder en verhuurder van de MFA. Hoe wel is onderwerp van gesprek.

Op woensdag 7 juni hebben de diverse partijen (Dorpsraad, omwonenden, school en het gebruikerscollectief) een overleg met de gemeente. Wij hopen dat tijdens deze bijeenkomst alles (of veel?) duidelijk wordt.

Wij houden jullie op de hoogte.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten