zondag 30 juni 2013

Samen zijn we sterker!!!


Moet er in Leende ook een zorgcoöperatie komen?

De kranten staan er vol van en op TV verschijnen regelmatig dezelfde berichten. Er zal flink bezuinigd moeten worden op de zorgverlening. Ouderen en andere zorgbehoevenden zullen er in de toekomst niet meer automatisch op kunnen rekenen dat vanuit de overheid of zorgverzekeringen zorg geregeld of vergoed wordt. Verpleegzorg zal wel gegeven blijven worden, maar lichtere zorg en huishoudelijke hulp zal grotendeels komen te vervallen. We zullen voor een deel zelf moeten gaan regelen dat er voor ons gezorgd wordt door er zelf voor te betalen of door familie, buren of vrienden in te schakelen.

Tegelijkertijd weten we dat er een groeiende behoefte ontstaat doordat we gemiddeld ouder worden en dus meer zorg nodig hebben. Bovendien kunnen we steeds minder rekenen op de jongere generaties om deze zorg te verlenen.

Hoe moeten we dat in de toekomst gaan regelen?

De bestaande zorginstellingen zullen zeker tot het uiterste gaan om hun klanten te helpen, maar daar zijn grenzen aan. En niet iedereen kan op hulp van familie of bekenden rekenen.

In veel plaatsen is er om deze reden de laatste tijd gedacht en gewerkt aan het oprichten van een zorgcoöperatie. Door lid te worden kan men advies en hulp krijgen en tegelijkertijd kan men als vrijwilliger een bijdrage leveren om deze hulp te geven. Dit onder het motto “Samen zijn we sterker”.

Ook in Leende hebben een aantal mensen de laatste tijd er over nagedacht of een zorgcoöperatie voor Leende nuttig zou kunnen zijn. Samen met de al bestaande dienstverlenende instellingen zouden we een sterke organisatie kunnen opbouwen die er voor zorgt dat het ook in de toekomst goed wonen en leven blijft in Leende.

Dit initiatief is omarmd door de Dorpsraad Leende en op dit moment wordt er over nagedacht hoe we een zorgcoöperatie zouden kunnen opzetten en welke diensten we hiermee zouden kunnen verlenen

De plannen en mogelijkheden worden binnenkort met een aantal zorginstellingen besproken en het is de bedoeling om tijdens de dorpsavond, die in het najaar door de Dorpsraad Leende weer wordt gehouden, de leendse bevolking te informeren. Als de mogelijkheden voldoende uitgewerkt kunnen worden is het zelfs al mogelijk om zich die avond aan te melden als lid van de zorgcoöperatie.

De initiatiefnemers zouden het op prijs stellen als er zich vanuit de bevolking mensen zouden melden die mee willen helpen om deze klus te klaren. Enige ervaring in deze materie is niet noodzakelijk, maar zou wel nuttig zijn. Men kan zich melden bij onderstaande personen of bij secretariaat@dorpsraadleende.nl .

Geert Hut,                    Irislaan 30, tel 2062800, geert.hut@telfort.nl

Willem Heemskerk,      Eksterlaan 4, tel 2061588, wat.heemskerk@hetnet.nl

Piet Kuppens,               Margrietlaan 2, tel 2061791, p.kuppens@chello.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten